ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Анонс

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

Міністерство охорони здоров’я України

ВГО «Українська Ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної   допомоги»

Черкаський базовий медичний коледж

Інститут медсестринства Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського

Державна установа «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»

03 – 04 квітня 2014 року

м.Черкаси

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформуємо Вас про проведення та запрошуємо взяти участь у

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи»

яка відбудеться 03 – 04 квітня 2014 року у м. Черкаси

Конференція внесена до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ України, які проводяться у 2014 році, реєстраційний номер –

Мета проведення Конференції: сприяти розвитку системи підготовки медичних сестер  паліативної медицини в Україні, яка забезпечить професійний догляд та підтримку невиліковно хворим, які її потребують незалежно від їх віку, статі, віросповідання чи місця знаходження.

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Сучасні підходи до медсестринської опіки в паліативній медицині.
Впровадження навчальних програм з паліативної допомоги на додипломному та післядипломному рівнях підготовки медичних фахівців.
Перспективи професійної підготовки кадрів для роботи в галузі паліативної та хоспісної допомоги.
Стандарти роботи медичної сестри в паліативній допомозі.
Паліативна допомоги в загальній практиці – сімейній медицині.
Актуальні питання і організація служби паліативної допомоги вдома.
Особливості надання паліативної допомоги хворим з різною патологією.
Психологічна, соціальна та духовна підтримка як компонент стандартів паліативної допомоги.
Волонтери як члени мультидисциплінарної бригади з надання паліативної допомоги.
Шляхи профілактики і подолання синдрому професійного вигорання в закладах паліативної допомоги.
Наукові дослідження в паліативній медицині.

Офіційні мови Конференції: українська, російська, англійська.

До участі у Конференції запрошуються керівники та організатори в сфері охорони здоров’я, головні лікарі районних лікарень області, науковці, практичні фахівці, які надають допомогу паліативним хворим, зокрема лікарі закладів паліативної та хоспісної медицини, сімейні медичні сестри та лікарі, онкологи, геріатри, дільничні терапевти, клінічні фармацевти, соціальні працівники, психологи, юристи, представники громадських та релігійних організацій, студенти ВУЗів.

Орієнтовна кількість учасників – до 100 осіб, в тому числі 50 з інших міст.

Форми участі у Конференції:

1. Публікація тез та усна доповідь.

2. Тільки публікація тез.

3. Вільний слухач.

Умови участі у Конференції.

Додаток № 1

1. Для участі в роботі Конференції просимо Вас до 06 лютого 2014 року надіслати на електронну адресу Оргкомітету medcol@ukr.net (вказати тему листа: «Конференція»)відповідну заявку згідно з формою, яка наводиться нижче (Додаток 3).

2. Особи, які будуть брати участь у роботі Конференції в якості доповідачів на пленарному, або секційних засіданнях, повинні додати до відповідної заявки (п.1) тези доповідей в електронному варіанті, оформлених згідно з вимогами, що наводяться нижче (Додаток 2).

3. Оргкомітет розподіляє та відбирає заявочні матеріали учасників для доповідей на пленарному та секційних засіданнях, і залишає за собою право наукового та літературного редагування тез доповідей.

4. Регламент доповідей: усна доповідь – 10 хв; виступ в обговоренні – до 5 хв. Оргкомітет забезпечує технічний супровід.

5. Для всіх учасників Конференції необхідно внести реєстраційний внесок – 150 грн. (роздатковий матеріал, програма Конференції, збірник тез, сертифікати). Для публікації тез без участі в Конференції – 80 грн. – на подані нижче реквізити:

Реквізити:

ЧЕРКАСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗКПО 02011686

р/р35422002001980

МФО854018

банк: ГУДКСУ уЧеркаській області м. Черкаси.

Призначення платежу: реєстраційний внесок учасника конференції (вказати прізвище, ім’я та по-батькові).

Додаток № 2

Вимоги до оформлення тез доповідей, що репрезентуються для участі у Науково-практичній Конференції «Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи».

1. 1-3 сторінки друкованого тексту, набраного в текстовому редакторі MS Word (лише одна робота в кожному файлі, назва файлу – прізвище першого автора в англійській транслітерації).

2. Параметри сторінки: поля з усіх боків по 20 мм, шрифт Times New Roman розміром 14 пунктів, чорного кольору, вирівнювання по ширині, текст друкується через 1,5 інтервала на листі формату А4 (210 х 297 мм) у двох примірниках.

3. Структура тез: назва роботи великими літерами, нижче – прізвища та ініціали авторів, третій рядок – повна назва закладу чи установи, місто; e-mail (обов’язково), текст тез.

4.  Рекомендований план тез: актуальність проблеми, мета, методи досліджень, результати, висновки.

Подальшу інформацію про конференцію можна отримати за телефонами: 095-187-96-52; (0472) 35 70 67;  063 586 10 63; 067 397 96 95; 066 800 77 66; 093 463 68 83 або пишіть на електронну адресу – medcol@ukr.net

Контактні особи:

З питань організації конференції:

Бразалій Людмила Павлівна: 095-187-96-52; e-mail:doctor.blp@mail.ru

Кир’ян Тетяна Іванівна: 067 397 96 95;

Отрішко Оксана Олексіївна: 066 800 77 66; 093 463 68 83;

Скакун Наталія Сергіївна: (0472) 35 70 67;  063 586 10 63.

З питань публікації тез: Шапошнікова Валентина Миколаївна: тел. 097 430 33 66; e-mail amigo68@bk.ru

З питань поселення, приїзду та від’їзду:

Єрмолаєва Наталія Володимирівна: (0472) 32 21 08; 097 492 40 05;

Черепанова Марина Олександрівна: 096 999 78 97; 093 184 23 88;

Чубенко Валентина Анатоліївна: (0472) 35 52 09; 097 440 77 18; 063 788 73 33;

Шпорт Вікторія Анатоліївна: 097 749 35 29.

Просимо до 06 лютого 2014 року підтвердити Вашу участь і до 10 березня 2014 року вказати дату і час приїзду, потребу в готелі для організації зустрічі.

Адреса оргкомітету:

Черкаський базовий медичний коледж, вул. Хрещатик, 215, м. Черкаси, 18000.

Сподіваємось на нашу плідну співпрацю!

Додаток № 3

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Учасника Науково-практичної Конференції «Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи»03 – 04 квітня 2014 року, м. Черкаси.

Прізвище, ім’я, по-батькові доповідача (учасника)

/Name of the participant/

__________________________________________________________________________

Країна, місто

/Country, city/

__________________________________________________________________________

Місце роботи, посада

/Work place and position/

__________________________________________________________________________

Вчений ступінь, наукове та почесне звання

/Academic degree or science or honorary titles/

__________________________________________________________________________

Назва доповіді

/Name of report/

__________________________________________________________________________

Форма участі в роботі Конференції

/Form of the Conference/

1. Усна доповідь і публікація тез в матеріалах конференції. _____________ (так/ні)

/Oral report and publication of abstracts in Conference materials. _____________ (Yes / no)/

2. Публікація тез в матеріалах конференції без усної презентації._____________ (так/ні)

/Publication of abstracts in Conference materials without oral presentation ______ (yes / no)/

3. Участь в роботі конференції без публікації в наукових матеріалах._________ (так/ні)

/Participation in the Conference without publication of scientific materials ________(yes/no)/

Номер квитанції про оплату – _______________________

/Number of payment receipt/

Сума і дата оплати  – ____________________________

/The sum and date of payment/

Поштова адреса (з поштовим індексом)

/Address (and postcode)/

________________________________________________________________________________

Е-mail  _____________________________________

Мобільний телефон________________________________________

/Mobile Phone/

Додаткова інформація. /More information./

Просимо вказати дату та час планованого приїзду, транспорт _______________________

/Please indicate the date and time of the planned arrival, transport/

________________________________________________________________________________

Потреба в готелі. ______________________________(так/ні)

/Need hotel/ _______________________ (yes/no)

Leave us a Comment