ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

І НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ»

image_url

Усім, кого це стосується!

Шановні колеги!

Користуючись нагодою, засвідчуємо Вам свою повагу та запрошуємо взяти участь у

І-ій Науково-практичній конференції «Морально-етичні та правові  аспекти паліативної допомоги».

Тематика конференції:

–     морально-етична проблематика повідомлення «поганих новин» паліативним хворим та їх рідним;

–     оцінка реанімаційних дій та законність їх припинення;

–     конфіденційність – чи має право медик повідомляти «стороннім»,  в тому числі і родичам, про стан хворого, чи має право родич приховати інформацію про наближення смерті пацієнта;

-«питання смерті» в часи війни тощо. 

Організатори заходу:

  1. Міністерство охорони здоров’я України
  2. ВГО «Українська ліга сприяння розвитку  паліативної та хоспісної допомоги»
  3. Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
  4. ВГО «Асоціація українських правників»

Дата та місце проведення: 17 жовтня 2014 р., м. Київ

Графік роботи конференції: з 8:00  до 19:00

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

За результатами конференції буде видано Збірник тез конференції. Матеріали конференції будуть друкуватися в журналі «Соціологія права» та  інших виданнях.

                Організаційний комітет конференції

Голова організаційного комітету:

Князевич В.М. – д.м.н., Голова Правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку  паліативної та хоспісної допомоги»

Співголова:

Костицький В.В. – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України, Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі

Інформація для контактів:

ВГО «Українська ліга сприяння розвитку  паліативної та хоспісної допомоги», тел. (044) 278 5012, тел/факс (044) 278 -50-12, е-mаіl: pertsovych16@online.ua

Сайт: www.ligalife.com.ua

Поштова адреса Ліги: вул. Паторжинського,4, оф. 8, м. Київ, 01001,

ВГО «Асоціація українських правників», 01034, м. Київ, вул. Паторжинського 4/8 тел./факс (044) 486-17-99, (044) 486-16-99, е-mаіl: AUPAUL1991@gmail.com

Сайт: http://aup.org.ua

З питань реєстрації фахівців у галузі юриспруденції, соціології, психології, а також опублікування тез у фаховому науковому журналі «Соціологія права», рекомендованому Міністерством освіти і науки України, звертатись за адресою:

04053, м. Київ, вул. Артема, 73, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі, тел.: (044) 486-17-99, тел.: (044) 486-11-61,  факс: (044) 486-11-61, е-mаіl: info@moral.gov.ua

Сайт: http://www.moral.gov.ua

Вартість участі у конференції:

Оргвнесок становить 150 грн.

Кошти необхідно переказати на рахунок:

ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги».

Код ЄДРПОУ 37568985

Банк – Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», м. Київ

МФО 300937

р/р 2600601552720 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».

Увага! Примітка!

1)    Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

2)    Учасникам  конференції, які будуть зареєстровані, в другому інформаційному листі додатково буде повідомлено точну адресу проведення конференції.

Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:

1)                    заявку про участь у конференції (див. табл. 1); назва файлу повинна включати прізвище автора латинськими літерами, наприклад, zayav_Ivaniv) – не пізніше 01 вересня 2014 р. на е-mail: ligahp@ukr.net;

2)                    тексти тез (1-2 сторінки, назва файлів, наприклад, tez_Іvaniv), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог, не пізніше 15 вересня 2014 р. на
е-mail: ligahp@ukr.net

3)                    Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про сплату оргвнеску, до 14 вересня 2014 року на е-mail: ligahp@ukr.net).

Таблиця 1

Заявка для участі у конференції ( подається не пізніше 01 вересня 2014 р.)

ПІБ автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада
Назва ВНЗ/ЗОЗ/ ГО/установи
Назва доповіді
Телефон, e-mail
Адреса установи, де працює(ють)
Коло наукових інтересів
Адреса одержувача: (куди надсилати збірник тез)
Планую (потрібне обвести):

 

  • взяти участь, як слухач;
  • взяти заочну участь;
  • подати статтю до збірнику

Назва та автори статті (якщо така подається) Необхідність у технічних засобах (проектор)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ доповідей НА КОНФЕРЕНЦІЇ

Публікуватимуться тексти, підготовлені в форматі MS WORD (.doc), які відповідають вимогам:

Для збірника матеріалів конференції (тез доповідей):

–  текст тез повинен містити загальну постановку проблеми, короткий виклад основного матеріалу дослідження, висновки;

–  обсяг 1-2 сторінки формату А4; поля: верхнє, праве, ліве – 2 см, нижнє – 1,8 см; міжрядковий інтервал – одинарний;

–  перший абзац – УДК – з лівого краю сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, звичайний;

–  другий абзац – прізвище та ініціали автора(ів) – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, напівжирний;

–  третій абзац–назва організації – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, курсив;

–  четвертий абзац – назва тез – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, напівжирний, всі великі;

–  п’ятий абзац – прізвище та ініціали автора(ів) на англійській мові (якщо основний текст на іншій мові) – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, напівжирний;

–  шостий абзац – назва тез – по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, напівжирний, всі великі;

–  текст тез – вирівнювання – по ширині, шрифт–TimesNewRoman, 14 пт, звичайний;

–  після тексту тез – порожній рядок;

–  список літератури – Література: – з лівого краю сторінки, шрифтTimes NewRoman, 14 пт, звичайний.

Зразок оформлення тез доповідей

УДК (Кегль №14)

О.О.Харченко(Кегль №14)

Львівський національний університет імені Івана Франка (Кегль №14)

МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ВІДНОСИН ЛІКАРЯ ТА ПАЛІАТИВНОГО ПАЦІЄНТА(Кегль №14)

O.O.Harchenko(Кегль №14)

MORAL ASPEKTS OF RELATIONS OF DOCTOR AND PALLIATIVE PATIENT (Кегль №14)

 (Порожній рядок)

Здійснення паліативної допомоги є однією з основних умов гідного звершення життя особи, організм якої вражений невиліковним захворюванням. В межах практичної діяльності лікаря …… (текст тез) (Кегль №14)

(Порожній рядок)

Література: (Кегль №14)

Савчук В.П. Аналіз паліативної допомоги / В.П.Савчук, С.І.Прилипко, О.Г.Величко / – К.: Эльга, 1999. -234 с. (Кегль №14)

 

УВАГА! Тексти доповідей потрібно правильно оформити та ретельно перевірити, оскільки вони будуть надруковані без редагування.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції  і не містять наукової новизни. 

Оргкомітет  конференції

1360914841_1355300215_konf

Blog Attachment

Leave us a Comment