ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Як отримати рецепт на знеболювальні ліки

image_url

Управління фармацевтичної діяльності МОЗ України повідомляє, що відповідно до пункту 4.1 «Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України» лікарі закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування згідно з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України, та відповідно до лікарських посад за наявностівідповіднихмедичнихпоказаньзобов’язанівиписуватихворимрецепти на право одержаннялікарськогозасобу, щоміститьнаркотичнийзасіб, психотропнуречовинучипрекурсор у чистому виглядіабо в суміші з індиферентнимиречовинами, на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3).

Будь-якихіншихліцензій для виписуваннялікарськихзасобів на бланку ф-3 не потрібно.

Рецепт ф-3 можнавиписувати на всіформивипуску (таблетки, ампули, розчинитощо) зареєстрованих в Українінаркотичних (психотропних) лікарськихзасобів (в тому числі і на Морфінгідрохлорид в ампулах).

Рецепт ф-3 додатковопідписуєтьсякерівником закладу охорониздоров’яабойого заступником з лікувальноїроботи (а в разіїхвідсутності – підписомзавідувачавідділенняцього закладу, на якогопокладенавідповідальність за призначеннянаркотичних (психотропних) лікарськихзасобів) і завіряєтьсяпечаткоюсуб’єктагосподарювання, щопровадитьдіяльність, пов’язану з медичною практикою.

Рецепти на лікарськізасоби, виписані на рецептурних бланках ф-3 дійсніпротягом десяти днів з дня виписки.

Відпускнаркотичних (психотропних) лікарськихзасобівздійснюються з аптечнихзакладів, щомаютьліцензії на провадженнягосподарськоїдіяльності з обігунаркотичнихзасобів, психотропнихречовин і прекурсоріввидану Державною службою України з контролю за наркотиками (відповідно до постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 14.11.2000 №1698 «Про затвердженняперелікуорганівліцензування»).

Звертаємоувагу, що наказом МОЗ Українивід 15.03.2013 № 203 було внесено зміни до наказу МОЗ Українивід 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписуваннярецептів та вимог-замовлень на лікарськізасоби і виробимедичногопризначення», «Порядку відпускулікарськихзасобів і виробівмедичногопризначення з аптек та їхструктурнихпідрозділів», «Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищеннярецептурнихбланків та вимог-замовлень», якими:

– дозволено лікарям при наданніпаліативноїдопомогипацієнту, в тому числітим, хтомає право на безоплатнечипільговезабезпечення, виписувати на одному рецептурному бланку лікарськізасоби в кількості, передбаченій для п’ятнадцятиденного курсу лікування та дозволено виписувати в одному рецептілікарськізасоби у більшійкількості, ніж та, щовказана в таблиці пункту 1.22 «Правил виписуваннярецептів та вимог-замовлень на лікарськізасоби і виробимедичногопризначення»;

– визначенограничнодопустимудлявідпускукількостіна один рецепт лікарськогозасобуМорфін, таблетки 5мг;

– збільшенотерміндіїспеціального рецептурного бланку ф-3 з п’яти до десяти днів;

– виключено норму стосовнонеобхідностівідпускунаркотичних (психотропних) лікарськихзасобів, щовиписуються на спеціальнихрецептурних бланках ф-3, тільки з аптек та аптечнихскладів (баз), якімістяться в однійадміністративно-територіальнійодиниці (місті, районі, області) з лікувально-профілактичним закладом, до якогоприкріплені з цією метою наказом відповідногоуправлінняохорониздоров’ямісцевихдержавнихадміністрацій.

Таким чином, за рецептом ф-3 виписаним в одній адміністративно-територіальній одиниці (місті, районі, області) можна придбати лікарський засіб в іншій адміністративно-територіальній одиниці (місті, районі, області).

Джерело:http://onco-net.net/articles/item/yak_otrimati_retsept_na_znebolyuvalni_liki

1 comments

Leave us a Comment