ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Василь Князевич: Соціально-психологічна реабілітація – проблема, яку мають вирішувати не лише лікарі, а й педагоги, психологи, соціальні служби

Соціально-психологічна реабілітація – проблема, яку має вирішувати не лише медицина, а й інші державні інститути влади. Про це заявив завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України Василь Князевич під час «круглого столу» на тему «Державна стратегія соціально психологічної адаптації населення України».

Разом з тим, все ж провідну роль в цьому питанні має відігравати державне управління охороною суспільного здоров’я, де на порядку денному постають такі першочергові завдання:

–       формування інформаційного поля щодо викликів соціально-психологічному здоров’ю населення в сучасних умовах;

–       створення державної стратегії щодо подолання соціально-психологічних викликів;

–       обґрунтоване впровадження в практику державного управління і місцевого самоврядування застосованих сучасних технологій і методів соціально-психологічної адаптації населення, апробованих світовою практикою;

–       налагодження підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів компетентних щодо реалізації стратегії соціально-психологічної реабілітації населення та ін.

Фахівці під час засідання назвали коло соціально-психологічних викликів, з якими Україна стикнулась останнім часом. Серед них: симптоми адаптаційного неврозу, ознаками якого є страх, невпевненість у завтрашньому дні, відсутність віри в майбутнє. Домінування упродовж багатьох років таких психологічних характеристик, як психічна напруженість, дискомфорт, пригніченість, соціальний песимізм, розчарування в існуючій системі державної влади та її керівниках підтверджується самим життям і численними соціологічними дослідженнями.

Не менш загрозливим є накопичення і домінування упродовж багатьох років негативних психологічних характеристик, дискомфорту і пригніченості населення, соціального песимізму, недовіра до державного управління і місцевого самоврядування. Необхідне забезпечення виходу держави на траєкторію сталого розвитку, розбудови демократичних засад державотворення.

Тому перед українським суспільством стоїть чітке завдання знайти підходи і методи, які би утворили ідеологічні і практичні стрижні перетворень та позитивних змін у суспільстві і державі.

Учасники круглого столу зазначають, що наявний науковий та кадровий потенціал кафедри управління охороною здоров’я Національної академії, як ініціатора заходу, в співпраці з закладами освіти, науковими закладами та представниками органів державного управління  надає можливість розробки не окремих кроків, а побудованої на наукових засадах державної стратегії соціально-психологічної реабілітації населення країни.

Підсумком сьогоднішньої зустрічі стало рішення створити на базі напрацювань круглого столу центру координації всього комплексу наукової діяльності з питань утворення державної стратегії соціально-психологічної реабілітації населення. Також планується налагодити співпрацю з громадськими організаціями з проблем, які входять до компетенції державної стратегії соціально-психологічної реабілітації населення. Найближчим часом також буде утворена  міжвідомча робоча група з опрацювання пропозицій круглого столу з метою підтримки розвитку державної стратегії соціально-психологічної адаптації населення України.

Leave us a Comment