ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Резолюція Другого Національного Конгресу з паліативної допомоги

Резолюція

Другого Національного Конгресу з паліативної допомоги

м. Київ

Україна вступила в епоху гуманізації суспільства. Відроджується громадянський дух нашого народу, активно перебудовуються ідеологічні постулати, які мають людиноцентровану направленість. Саме тому сьогодні однією з гострих медико-соціальних та гуманітарних проблем в Україні, стало створення та розвиток доступної та ефективної системи надання паліативної та хоспісної допомоги населенню.

Це зумовлено постарінням населення країни, невпинно зростаючою кількістю паліативних пацієнтів, лікування яких сьогодні не можливе, збільшенням кількості людей, які вмирають від онкологічних та ускладнень інших захворювань, зокрема, судинних, цукрового діабету, хвороби Альцгеймера, СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів, вроджених та набутих вад розвитку тощо.

Про глобальну актуальність проблеми паліативної допомоги населенню свідчать численні рекомендації ВООЗ, Рекомендація Комітету Міністрів держав-членів Ради Європи (2003), спеціальні Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи (2008 і 2014), Паризька Хартія по боротьбі з раком (2000), Празька Хартія (2013) та інші документи авторитетних міжнародних організацій.

01-03 жовтня 2015 року у м. Києві за ініціативи ВГО “Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги”, Національної академії державного управління при Президентові України спільно з Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за підтримки Міністерства охорони здоров’я, Мінсоцполітики, НАМН України, НАПН України, КМДА, МБФ «Відродження» інших відбувся II національний Конгрес з паліативної допомоги.

Учасники Конгресу наголосили, що саме паліативна та хоспісна допомога (далі – ПХД) є сучасним пацієнт-орієнтованим гуманітарним підходом, який найбільш адекватно забезпечує потреби та належну якість життя паліативних пацієнтів та їхніх рідних, сприяє збереженню людської гідності наприкінці біологічного життя, про що переконливо свідчить більше як 60-річний досвід Великобританії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Словаччини, США, Канади, Австралії та інших країн світу.

Розвиток ПХД – це напрямок діяльності органів охорони здоров`я та соціального захисту населення, за яким у сьогоднішньому світі оцінюють цивілізованість конкретної держави та гуманність суспільства взагалі. Тому ПХД вимагає інноваційних підходів для задоволення медичних, психологічних, соціальних та духовних потреб паліативних хворих та їхніх родин.

Паліативна медицина, як складова соціально-медичної допомоги на даному етапі розвитку, потребує певного упорядкування своїх здобутків та їх оцінки для закріплення і подальшого розвитку.

Учасники Другого Національного Конгресу з паліативної допомоги вирішили:

 1. Схвалити в цілому проект Стратегії розвитку паліативної допомоги в Україні на 2016-2025 роки. Оргкомітету Другого Національного Конгресу з паліативної допомоги до 1 грудня 2015 року опрацювати пропозиції до проекту Стратегії, Плану заходів по її виконанню та вжити заходи для подання їх у встановленому порядку до Кабінету Міністрів України.
 2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією:

2.1. опрацювати та затвердити Стратегію розвитку паліативної допомоги в Україні на 2016-2025 роки з Планом заходів по її впровадженню;

2.2. організувати розробку та внесення проекту Закону України «Про паліативну допомогу населенню» в установленому порядку до Верховної Ради протягом 2016 року;

2.3. створити постійно діючу міжвідомчу Координаційну Раду з питань розвитку системи паліативної допомоги в Україні за участі: Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Національної Академії медичних наук, Національної Академії педагогічних наук, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Міністерства  економічного розвитку і торгівлі, Міністерство юстиції, Міністерства фінансів, ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», представників Церков, релігійних та інших громадських організацій, доручити Координаційній Раді сприяти:

– розробці та затвердженню державних стандартів надання медичних та соціальних послуг паліативним хворим;

– нормативно-правовому врегулюванню питань створення, діяльності та розвитку закладів та установ паліативної та хоспісної допомоги, порядку взаємодії різних відомств при наданні паліативної допомоги, запровадженню інтегрованого підходу;

– спрощенню вимог до отримання ліцензій на наркотичні засоби; процедури реєстрації  лікувальних засобів, які повільно вивільняють знеболюючі засоби (знеболюючі трансдермальні системи/пластирі тощо);

– здійсненню заходів для реєстрації дитячих форм лікарських засобів для знеболення, у тому числі наркотичних;

– розробці та впровадженню пакету заходів соціального захисту працівників, які обслуговують паліативних хворих, у тому числі, підвищенню посадових окладів, пільгового пенсійного стажу, введенню додаткової відпустки, санаторно-курортного оздоровлення тощо.

 1. Вважати одним з найважливіших завдань ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» запровадження пацієнт-орієнтованого гуманітарного підходу до паліативних пацієнтів та покращання рівня доступності населення до ефективного знеболення.
 2. Рекомендувати керівникам обласних та Київського міського осередків ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» ініціювати в органах місцевого самоврядування розробку та затвердження регіональних Стратегій розвитку паліативної допомоги на 2016-2025 роки.
 3. Доручити ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» разом з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування провести в усіх областях науково-практичні конференції з питань розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги з широким залученням громадських організацій, науковців, практикуючих лікарів і соціальних працівників, духовенства і представників мистецтв.

Звернутись до МБФ «Відродження» з клопотанням про підтримку зазначених заходів.

 1. Порушити клопотання перед МОЗ України щодо розгляду питання внесення до Переліку спеціальностей лікарів і молодших медичних спеціалістів спеціальність «Паліативна медицина».
 2. Звернутись до професійних медичних асоціацій, інших громадських організацій в охороні здоров’я з пропозицією підтримки питань розвитку системи паліативної допомоги населенню, створенню необхідної нормативно-правової бази для її подальшого розвитку.
 3. Звернутись до Ради Церков ініціювати питання створення інституту медичного капеланства у закладах охорони здоров’я і установах соціального захисту населення.
 4. Опублікувати Резолюцію Другого Національного Конгресу з паліативної допомоги у міжнародному журналі «Реабілітація та паліативна медицина» та інших профільних журналах і засобах масової інформації.
 5. Доручити Голові Правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» організувати розробку Плану заходів щодо виконання Резолюції з врахуванням пропозицій, які були запропоновані під час  пленарних і секційних засідань.

Доповісти про виконання цієї Резолюції та Плану заходів на Третьому Національному Конгресі з паліативної допомоги.

 1. Третій Національний Конгрес з паліативної допомоги провести у жовтні 2018 року.

Прийнято 02 жовтня 2015 року, м. Київ.

 

У зв’язку з великою кількістю  отриманих доповнень, було прийнято рішення до Резолюції розробити План її реалізації,  в який внести   отримані пропозиції від учасників Другого національного конгресу з паліативної допомоги.

Leave us a Comment