ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Фінансовий звіт

 Фінансовий звіт

         Всеукраїнської громадської організації«Українська ліга

         сприяння розвитку паліативної та хоспісної  допомоги»            

                    за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015р.

         ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної  допомоги» у 2015 році працювала згідно Статуту.

Фінансова діяльність проводилася на основі наступних документів:

– Регістрів бухгалтерського обліку, податкових звітів про вико-

ристання коштів неприбуткових організацій, звітів у соціальні

фонди та статистику.

– Первинних документів (розпоряджень, наказів, касових  документів, документів банку,  довіреностей, авансових звітів,

накладних, договорів, актів тощо).

– Відомостей обліку  матеріальних цінностей.

Встановлено:

  • За період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015р. отримувались доходи за рахунок добровільних пожертвувань та безповоротної фінансової  допомоги від юридичних та фізичних осіб всього у сумі  1 518 305,00 грн.  

2.  За період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015р. було витрачено коштів у сумі 1 286 843,37 грн. 

 

Було проведено такі програми: 

1. «Підтримка системи надання паліативної допомоги в Полтавській,Кіровоградській та Київській областях».

Грант 47085.

Витрачено всього коштів на суму 316409,35 грн., а саме :

 2.  «Проведення 2 національного конгресу з паліативної допомоги».

Грант 49856.

Витрачено всього коштів на суму 325 341,14 грн. грн., а саме :

3. Ремонт палати хоспісу при 10 міській клінічній лікарні

Грант 49508

Витрачено всього коштів на суму 11723,88 грн. грн., а саме :

Також в  рамках діяльності Ліги було витрачено коштів  на суму 633 369,00

–           Зарплата                                                             -239 489,35 грн.

–          Податки на зарплату та з зарплати                 -167 817,01 грн.

–          Нецільова благод.допомога                             – 8 500,00 грн.

–          Проведення 2 конгресу з паліат. доп.             – 38470,10 грн.

–          Юридичні послуги                                            – 35000,00 грн.

–          Консультаційні послуги                                    -38 500,00 грн.

–          Послуги зв’язку                                                 -3420,24 грн.

–          Інтернет ,Веб сторінка                                      -830,00 грн.

–          Оренда офісу, комунальні послуги                  – 19 597,58 грн.

–          Канц.товари, госп.товари                                  -4767,28 грн.

–          Відрядження                                                       – 5 846,40 грн.

–          Страховка офісу                                                -4015,23 грн.

–          Бланки,сертифікати,візитки                              – 5444,00 грн.

–          Послуги банку                                                    -5 239,65 грн.

–          Проведення загальних зборів 17.12.2015р.     -31 728,75

–          Судовий збір (позов на банк Фінанси та

кредит)                                                               – 7368,32 грн.

–          Проплата в Італію член.внеску Ліги                – 2859,09 грн.

–          Технічна підтримка офісу                                 – 14 476,00 грн.

 

 

 

Leave us a Comment