ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Проект Резолюції м. Харків на обговорення

ПРОСИМО НАДАТИ СВОЇ ДОПОВНЕННЯ, ПРАВКИ ПРОПОЗИЦІЇ ДО 20 ЛИПНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ ЛІГИ LIGAHP@UKR.NET

Проект

Резолюція

науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Паліативна допомога в Україні:

морально-етичні, психологічні та духовні аспекти»

14-15 червня 2016 р., м. Харків

 

 1. Підтримати Резолюцію і Стратегію розвитку паліативної допомоги в Україні на період до 2025 року, що були прийняті на Другому Національному Конгресі з паліативної допомоги, План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку паліативної допомоги в Україні на період до 2025 року, що був розроблений робочою групою ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» і поданий до Кабінету Міністрів України, та сприяти їх втіленню на національному, регіональному та місцевому рівнях.
 2. Підтримати Етичні засади надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні і сприяти їх впровадженню в усіх регіонах України.
 3. Здійснювати поступальні кроки для впровадження сучасних принципів та підходів до забезпечення ефективного знеболення, розроблення та затвердження нормативно-правової бази у цьому питанні, підвищення знань та вмінь медичного персоналу, передусім первинної медичної допомоги, щодо контролю болю у пацієнтів з хронічним больовим синдромом. Проводити широку роз’яснювальну роботу серед фахівців та населення.
 4.  Докласти зусиль для забезпечення безкоштовного знеболення для паліативних пацієнтів. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та місцевих органів влади з пропозицією передбачити фінансування лікарських засобів для знеболення паліативних пацієнтів у відповідних бюджетах.
 5. Розробити «Хартію про засади паліативної та хоспісної допомоги в Україні» та звернутися до професійних асоціацій медиків, соціальних працівників, психологів тощо та інших громадських організацій підписати зазначений документ.
 6. Рекомендувати МОЗ України та місцевим органам влади розглянути пропозицію залучати до складу Комісій по біоетиці закладів охорони здоров’я представників ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» та інших громадських організацій, що опікуються питаннями паліативної та хоспісної допомоги.
 7. Порушити перед МОЗ України та місцевими органами влади питання про створення у закладах охорони здоров’я, де перебувають паліативні пацієнти, Наглядових рад, залучивши до участі в них представників ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» та інших громадських організацій, що опікуються питаннями паліативної допомоги.
 8. Підтримати ініціативу щодо створення служби медичних капеланів при закладах охорони здоров’я. Звернутися до Ради Церков з пропозицією спільно розробити навчальні програми з питаннь духовного супроводу паліативних пацієнтів та членів їх родин. Рекомендувати медичним капеланам перевести ритуальне служіння у духовний супровід паліативних та хоспісних пацієнтів та членів їх родин.
 9. Підтримати ініціативу ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» про запровадження найвищої відзнаки «Ордена святого Пантелеймона».
 10. Звернутися до Християнських церков з проханням про широке щорічне відзначення 9 серпня Дня святого Пантелеймона з проведенням богослужінь за медичних працівників і пацієнтів у храмах, у першу чергу тих, які працюють при закладах охорони здоров’я, за осіб, нагороджених Орденом святого Пантелеймона, за медичних капеланів.
 11. Підтримати ініціативу громадських організацій про перенесення відзначення щорічного Дня медичного працівника на 9 серпня. Надіслати відповідне звернення до Адміністрації Президента України.
 12. Учасники Конференції вважають недопустимим запровадження в Україні еутаназіі оскільки в країні ще відсутня доступна і ефективна система паліативної та хоспісної допомоги.
 13. Порушити клопотання перед МОЗ України, Мінсоцполітики про створення та удосконалення існуючих нормативно-правових актів з метою розробки до кінця 2016 року Стандартів надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні, передбачивши вимоги до приміщень для закладів паліативної та хоспісної допомоги, утримання паліативних пацієнтів, вимоги до штатних нормативів з урахуванням мультидисципланарного підходу, стандартів до- і післядипломної освіти фахівців медичного і немедичного профілів з питань надання  паліативної та хоспісної допомоги.
 14. Звернутися до МОЗ України вирішити питання про внесення при розробці Клінінчних настанов та клінічних протоколів за всіма спеціальностями розділу «Паліативна та хоспісна допомога», залучивши до участі у розробці та прийнятті зазначених документів представників ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги».
 15. Закласти у навчальні програми до- і післядипломної освіти фахівців медичного і немедичного профілів з питань надання  паліативної та хоспісної допомоги «Етичні засади надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні», психологічні навички спілкування з паліативними пацієнтами та членами їх родин.
 16.  Рекомендувати медичним і немедичним працівникам, які залучені до надання  паліативної та хоспісної допомоги, суворо дотримуватися чинних нормативів, Стандартів і клінічних протоколів надання паліативної та хоспісної допомоги.
 17.  З метою подолання кадрової кризи у закладах паліативної та хоспісної допомоги, покращення матеріальної мотивації працівників, які надають допомогу паліативним пацієнтам та членам їх родин, разом з ЦК профспілки медичних працівників докласти максимум зусиль для підвищення посадових окладів, збільшення тривалості відпустки, пільгового пенсійного забезпечення тощо для персоналу закладів паліативної та хоспісної допомоги.
 18. Забезпечити висвітлення матеріалів конференції у журналі «Реабілітація та паліативна медицина» та інших фахових виданнях.
 19. Доручити Правлінню ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» забезпечити виконання цієї Резолюції, про що доповісти на Третьому Національному конгресі з паліативної допомоги.

 

15.06.2016.                                                                                    м.Харків

Leave us a Comment