ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

«ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л.ШУПИКА

ВГО « АСОЦІАЦІЯ  АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»

ВГО «УКРАЇНСЬКА ЛІГА РОЗВИТКУ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОГО ПРАВА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інформаційні партнери:

Міжнародний медичний форум

Міжнародний журнал «Реабілітація та паліативна медицина»

 Журнал «Довідник головної медичної сестри»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 2

 

Шановні колеги!

Повідомляємо Вам, що 11 листопада 2016 року

у Національній академії державного управління при Президентові України

відбудеться Науково-практична конференція з міжнародною участю

«ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ»

Місце проведення: м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, Конференц-зала.

Початок: о 10:00. Реєстрація: з 9:00

                 123482             

Наукова  тематика КОНФЕРЕНЦІЇ:

Організаційно-функціональна модель системи надання паліативної допомоги в Україні та її нормативно-правове забезпечення;

Моделі фінансування надання паліативної допомоги: світовий досвід для України;

Нормативно-правове забезпечення надання паліативної допомоги на первинному рівні;

Клінічні і нормативно-правові критерії визначення статусу паліативного пацієнта;

Міжнародний досвід надання паліативної допомоги;

Надання паліативної допомоги у психіатрії.

 

Форми участі у конференції:

 • виступ із доповіддю;
 • публікація статті або тез доповіді;
 • участь без доповіді.

Під час роботи конференції відбудуться:

 • пленарне засідання;
 • секційні засідання.

Тривалість доповіді на пленарному засіданні до 15 хв., на секційних засіданнях до 10 хв.

Виступи в обговоренні – до 5 хв.

Робочі  мови конференції: українська, російська, англійська.

       Для участі у конференції необхідно до 24 жовтня 2016 р. надіслати на адресу Оргкомітету електронною поштою (atsarenko@gmail.com) заявку (у додатку), статтю або тези для публікації в Міжнародному журналі «Реабілітація та паліативна медицина» відповідно до вимог публікації наукових матеріалів у журналі (у додатку) .

Оргкомітет розподіляє та відбирає заявочні матеріали учасників для доповідей на пленарному та секційних засіданнях і залишає за собою право наукового та літературного редагування статей та тез доповідей. Оргкомітет відбере найкращі статті та тези для наступної публікації у журналі Міжнародному журналі «Реабілітація та паліативна медицина».

З питань, пов’язаних з організацією і проведенням конференції, звертатися:

кафедра управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України, м.Київ, вул. С.Перовської, 5, кім. 400, (ГГТ № 1).

тел. (044) 455-62-92; e-mail: schoolha@ukr.net; http://ligalife.com.ua.

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.      Князевич Василь Михайловичголова Оргкомітету – завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України, доктор медичних наук;

2.      Вороненко Юрій Васильович – співголова Оргкомітету – ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України;

3. Рачук Олег Олександрович –  співголова Оргкомітету президент ВГО «Асоціація адвокатів України»;

4. Царенко Анатолій Володимировичсекретар Оргкомітету – заступник Голови правління ВГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», доцент кафедри паліативної та хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, кандидат медичних наук, доцент;

5.  Юнгер Віталій Івановичсекретар Оргкомітету – доцент кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат медичних наук.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

 1. Бронова Владислава Михайлівна – радник Голови Правління  ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
 2. Гревцова Радміла Юріївна – адвокат, кандидат юридичних наук, доцент,  директор Навчально-наукового центру медичного права юридичного факультету
 3. Губський Юрій Іванович –  проф, член-кореспондент Академії медичних наук  України, начальник науково-координаційного управління НАМН України, завідувач кафедри паліативної медицини П.М. Шупика.
 4. Матюха Лариса Федорівна – Завідувач кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, професор, д.м.н
 5. Моісеєнко Раїса Олександрівна – співголова Оргкомітетупроректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, доктор медичних наук, професор
 6. Пінчук Ірина Яківна – Директор Українського науково -дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України
 7. Радиш Ярослав Федорович – професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор;
 8. Шекера Олег Григорович – директор Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, доктор медичних наук, професор;
 9. Децик Орина Зенонівна – завідувач кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор;
 10. Чайковська Віра Володимирівна – керівник лабораторії соціальної геронтології ДУ «Інститут геронтології ім Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», доктор медичних наук;
 11. Чайківська Дзвенислава Романівна – МБФ «Карітас України»;
 12. Яковенко Ігор Валентинович – директор Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат економічних наук, доцент;


ДОДАТОК 1

ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА № 2

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника науково-практичної конференції

«ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ»

11 листопада 2016 року, м. Київ

Національна академія державного управління при Президентові України

Прізвище, ім`я, по-батькові доповідача/учасника

 

Форма участі в роботі  Конференції
 1.    1. Усна доповідь і публікація тез у збірнику матеріалів  Конференції
 2. 2.      2. Участь в роботі  Конференції без публікації в збірнику матеріалів  Конференції
Країна, місто
Місце роботи, посада

 

 

 

Вчений ступінь, наукове та почесне звання

 

Назва доповіді

 

 

 

 

Поштова адреса,

 

E-mail, мобільний телефон

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА № 2

 

Правила подання матеріалу для публікації

у Міжнародному журналі «Реабілітація та паліативна медицина»

 

· Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7-річної давнини); мета, основні завдання та методи дослідження; основна частина (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого розвитку в даному напрямку; список літератури, реферати російською, українською та англійською мовами.

 

· На останній сторінці статті повинні бути власні підписи всіх авторів, прізвища, ім’я та по батькові (повністю), поштова адреса установи, номери телефонів (службовий), ступінь, звання, посада. Обов’язково контактний телефон автора/ів, з яким/и редакція може спілкуватися за виниклими питаннями.

 

· Авторський текстовий оригінал повинен складатися з двох екземплярів українською, англійською або російською мовами:

– тексту (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, рефератів, не більше 8 сторінок, оглядів літератури, лекцій, проблемних статей – не більше 12 сторінок, коротких повідомлень, рецензій – не більше 7 сторінок);

– списку літератури (якщо у статті є посилання, не більше 20 літературних джерел, в оглядах – не більше 50),

– таблиць;

– рисунків (не більше 4) та підписів до них.

 

· До статті надаються реферати українською, російською та англійською мовами з обов’язковим зазначенням прізвищ та ініціалів авторів, а також назви установи на цих мовах. Обсяг резюме не повинен перевищувати 200-250 слів. Обов’язково надаються «ключові слова» (від 3 до 8 слів) у порядку значимості, що сприятиме індексуванню статті в інфоpмаційно-пошукових системах. Резюме є незалежним від статті джерелом інформації. Воно буде надруковано окремо від основного тексту статті і має бути зрозумілим без посилання на саму публікацію. Резюме є коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації за основними розділами та повинно відображати основний зміст статті, виходити з логіки викладення матеріалу та опису результатів у статті з наведенням конкретних даних.

· Резюме до оригінальної статті повинно бути структурованим: а) мета дослідження; б) матеріал і методи; в) результати; г) висновки. Всі розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (огляд, лекція, обмін досвідом тощо) резюме повинно включати короткий виклад основної концепції статті та ключові слова.

 

· Статті набираються на комп’ютері в програмі Word і подаються роздрукованими та на електронному носії. Текст реферату слід набирати шрифтом 12 пунктів з міжстроковим інтервалом – 1,5, дотримуючись таких розмірів полів: верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються у програмах Word або Exсel і у вигляді окремих файлів разом p текстовим файлом подаються на електронному носії.

 

· На першій сторінці зазначаються: індекс УДК зліва, ініціали та прізвища авторів, місто у скобках, назва статті, назва установи, де працюють автори.

· Список літератури подається відразу за текстом. Джерела літератури розташовуються за алфавітом за вимогами ВАК до наукових робіт Всі джерела повинні бути пронумерованими та мати не більше 5-7-річну давність.

· Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів.

 

Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються та не повертаються авторам.

 

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування.

 

Leave us a Comment