ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2016 РІК

Затверджено:

                Правлінням ГО”Українська ліга розвитку
паліативної та хоспісної    допомоги”
Протокол № 1від 26.01.2017р.
Голова Правління В.М.Князевич

Фінансовий звіт

Громадської організації«Українська ліга розвитку

паліативної та хоспісної  допомоги»

за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016р.

 

ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної  допомоги» у 2016 році здійснювала свою діяльність згідно Статуту.

Фінансова діяльність проводилася на основі наступних документів:

– Регістрів бухгалтерського обліку, податкових звітів про вико-

ристання коштів неприбуткових організацій, звітів у соціальні

фонди та статистику.

– Первинних документів (розпоряджень, наказів, касових

документів,документів банку, довіреностей, авансових звітів,

накладних, договорів, актів тощо).

– Відомостей обліку  матеріальних цінностей.

 

Встановлено:

 

 

  1. За період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016р. отримувались доходи за рахунок добровільних пожертвувань та безповоротної фінансової

допомоги від юридичних осіб, членських внесків та пасивних доходів (% Банку за користування тимчасово вільними коштами) всього у сумі

783067,31 грн.

2.    За період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016р. було витрачено

коштів у сумі 899260,83 грн., а саме:

 

–         На відрядження до обласних організацій    – 16134,41 грн.

–           Проведення науково-практичної конференції

«Паліативна допомога в Україні: морально-

етичні, психологічні та духовні аспекти»

14-15 червня 2016р.  м. Харків:

Відшкодування проїзду членів Ліги               – 45520,60 грн.

Проживання учасників та обслуг.заходу        – 110680,61 грн.

Роздатковий  матеріал(беджі, сертифікати) – 2838,60 грн.

–         Проведення позачергових загальних зборів:

Проживання учасників                                     – 9975,96 грн.

Витрати на обслуговування заходу                  – 54463,00 грн.

Відшкодування проїзду сучасників                   – 15453,27 грн.

Роздатковий матеріал(сертифікати,папки,

подяки тощо)                                                     -10340,40 грн.

–         Проведення розширеної Президії                  – 16690,00 грн.

–         Ікони Святого Пантелеймона                           – 5000,00 грн.

–         Юридичні послуги                                             – 53000,00 грн.

–         Консультаційні послуги                                  – 53000,00 грн.

–         Послуги зв’язку                                                – 4127,47 грн.

–         Інтернет ,Веб сторінка                                      -1323,00 грн.

–         Оренда офісу, комунальні послуги                  – 31348,16 грн.

–         Канц.товари, госп.товари                                  – 9053,67 грн.

–         Реклама в журналі                                              – 6500,00 грн.

–         Бланки,сертифікати,візитки                              – 3972,00 грн.

–         Збір за реєстрацію                                              – 553,40 грн.

–         За організацію відео конференцій з облас.      – 10300,00 грн.

–         Послуги банку                                                    – 7617,85 грн.

–         Жалюзі                                                                – 776,00 грн.

–         Ноутбук та багатофункціональний пристрій  – 13467,35 грн.

–         Проплата в Італію член.внеску Ліги               – 4500,00 грн.

–         Технічна підтримка офісу                                – 8400,00 грн.

–         Нецільова благодійна допомога                      – 7600,00 грн.

–         Зарплата                                                             – 325102,64 грн.

–         Податки на зарплату та з зарплати                  – 71522,44 грн

 

Висновки:

1.   Використання коштів не за цільовим призначенням за цей

період не виявлено.

2.    Перевитрат  немає.

3.    Було списано 4 ноутбуки, 1 телефон (вкрадені із офісу)

4.    Баланси, податкові звіти, та звіти у  статистику

складались та здавались своєчасно.

 

 

 

Голова Правління                                           В.М.Князевич

 

Бухгалтер                                                        О.В.Саприкіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment