ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Вітаю учасників конференції «Практика паліативної допомоги в Євразійському регіоні: обмін досвідом”

Від імені Президії Правління ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» вітаю учасників конференції «Практика паліативної допомоги в Євразійському регіоні: обмін досвідом”.

7.-konfereitsya-conference

Такі заходи, в кожному регіоні України, мають для розвитку паліативної допомоги, велике значення. Позитивним є те, що БФ «Відродження» залишається стабільним партнером і донором паліативної допомоги в Україні. Також хочу відзначити,  що конференція проходить в регіоні, який є одним із найкращих у розвитку паліативної допомоги в Україні, а одна із засновників цього напрямку –  Людмила Андріїшин була номінованою на Відзнаку «Орден Святого Паньелеймона» у 2017 році.    Надзвичайно приємно вітати Мері Келовей, яка приклала багато зусиль для становлення паліативної допомоги в Україні і нашої організації в тому числі.

Щиро бажаю учасникам конференції   плідних дискусій і, найголовніше, вироблення конструктивних пропозицій щодо впровадження і розвитку системи паліативної допомоги в Україні.

Принагідно запрошую всіх на Третій Національний Конгрес з паліативної допомоги, який відбудеться у жовтні наступного року.

З повагою

 Голова Правлення В.М.Князевич

 

On behalf of the Presidium of the Board of NGO “Ukrainian Leagueof Palliative and Hospice Assistance” I congratulate the participants of the conference “Practice of Palliative Care in the Eurasian Region: Exchange of Experiences.”

Such measures, in each region of Ukraine, are of great importance for the development of palliative care. It is positive that the International Renaissance Foundation remains a stable partner and donor of palliative care in Ukraine. I also want to note that the conference takes place in the region, which is one of the best in the development of palliative care in Ukraine, and one of the founders of this trend – Lyudmila Andriyshyn was nominated for the Award “Order of St. Panelemon” in 2017. It is extremely gratifying to congratulate Mary Kelovay, who has devoted a lot of efforts to the establishment of palliative care in Ukraine and olso for our organization.

I sincerely wish the conference participants fruitful discussions and, most importantly, the development of constructive proposals for the implementation and development of the palliative care system in Ukraine.

I would like to invite everyone to the Third National Congress on Palliative Care, which will be held in October next year.

Regards,

Vasyl Kniazevych

Blog Attachment

Leave us a Comment