ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

24 травня 2018 року відбулося чергове засідання Президії Правління ГО «Українська Ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги”

На якому було розглянуто ряд важливих питань зокрема: проблеми та першочергові завдання ГО «Українська Ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» в розвитку системи паліативної допомоги в Україні.

Як зазначив Голова Президії Василь Князевич головна задача Ліги сприяти прийняттю Верховною Радою та Урядом України, нормативно-правової бази в галузі створення і розвитку доступної, якісної та ефективної системи паліативної та хоспісної допомоги населенню, що передбачено законодавством України, відповідними резолюціями ВООЗ, Ради Європи та авторитетних міжнародних організацій.

На засіданні Президії було запрошено голову відокремленого підрозділу  Івано-Франківської обласної організації ГО «Українська Ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Володимира Мельничука, який зазначив що завдяки  зусиллями обласної організації Ліги  22 грудня 2017 році Івано-Франківською обласною радою  було затверджено  комплексну програму «Розвиток паліативної допомоги на Прикарпатті 2017-2022 рр. Дана програма дає можливість підтримати  незахищених верств населення, а також стимулюватиме медичні громади та місцеве самоврядування в області  до формування госпітальних округів.

Василь Князевич зазначив, що завдяки активній участі відокремленого підрозділу Сумської обласної організації ГО «Українська Ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги»  було розроблено і затверджено Обласна програма розвитку паліативної допомоги на 2018-2020 рр. Програма передбачає реалізацію заходів з паліативної допомоги та догляду шляхом взаємодії відповідних суб’єктів  державної, комунальної форми власності та громадських організацій.

На засіданні було заслухана  інформація щодо підготовки та проведення Третього Національного Конгресу з паліативної допомоги 25-26 жовтня 2018 року.

Засідання Президії Ліги

Засідання Президії Ліги

Президією було прийнято рішення про проведення чергового засідання Правління в червні. До участі в ньому запросити голів відокремлених обласних організацій Ліги.

Blog Attachment

Leave us a Comment