ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Витяг з Протоколу загальних зборів ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» від 20.12.2018 р.


Загальні Збори вирішили:

1. Основними напрямками діяльності на 2019-2020 рр. вважати:

      подальший розвиток обласних організацій Ліги (обласним організаціями мати в своєму складі  не менше 50 членів, створити районні та міські осередки);

      підготовка та проведення в жовтні 2019 року Третього Національного Конгресу з паліативної допомоги;

      впровадження стандартів паліативних закладів, розроблених Лігою в закладах та відділеннях ПХД;

      Президії Правління ініціювати спільно з державними органами, благодійними організаціями розробку Табелю оснащення центрів (пунктів) прокату закладів охорони здоров’я та соціального захисту (опіки) населення для паліативної допомоги та догляду пацієнтів вдома;

      Головам  обласних організацій з метою обміну досвідом, науковою та іншою інформацією щодо розвитку системи паліативної допомоги в Україні ініціювати  проведення протягом 2019-2020 рр., спільно з Департаментами (управліннями) охорони здоров’я ОДА, міськими управліннями (відділами) ОЗ по одній науково-практичній конференції.

 

2. Затвердити Висновок Звіту Наглядової Ради ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги за 2017-2018 рр.

3. Організаційні та кадрові питання:

  • виключити зі складу Наглядової Ради Мохарєва В.А. та обрати членом Наглядової Ради Яковенка І. В.;
  • виключити зі складу Президії Правління Чайківську Д.Р., Бронову В.М. та Тимошенко В.А. обрати до складу Президії Правління Косяченка К.Л., Шкробанця І.Д., Клюсова О.М., Чайковську В.В.;
  • включити до складу Правління Ліги Качура П.С., Мартинюка В.Ю., Слугоцьку І.В., Бронову В.М., Чайківську Д.Р.;
  • підтвердити повноваження Голови Правління – Князевича В.М., Першого заступника Моісеєнко Р.О., Заступника Голови Правління Царенко А.В., і Виконавчого директора  Томаш В.В.;
  • надати повноваження виконавчому Директору Томашу В.В., на право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

  4. Вирішили: збільшити розмір вступного та членського внеску до 100 грн. на рік.

 

 

 

Голова Зборів                                                             Моісеєнко Р.О.

 

Секретар Зборів                                                                  Покоєвчук  В.М.

 

Leave us a Comment