ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Резолюція семінару-наради «Стан та перспективи розвитку служби паліативної медичної допомоги і соціальної послуги з паліативного догляду в України, на прикладі м. Києва» 20.12.2019 р. м. Київ

20 грудня 2019 року у м. Києві за ініціативи ГО “Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги” за підтримки Міністерства охорони здоров’я, Київської міської державної адміністрації, Національної служби здоров’я України відбулась семінар-нарада «Стан та перспективи розвитку служби паліативної медичної допомоги і соціальної послуги з паліативного догляду в України, на прикладі м. Києва». Метою семінару-наради було вивчення досвіду створення служби паліативної та хоспісної допомоги населенню м. Києва, обговорення нагальних питань розвитку цього виду медико-соціальної допомоги в Україні, стан підготовки базового наказу МОЗ України щодо розвитку паліативної допомоги, ситуації з переходом закладів охорони здоров’я, що стали комунальними підприємствами, на фінансування з Національної служби здоров’я України, забезпечення пацієнтів адекватним знеболенням і соціальною послугою з паліативного догляду тощо.

Розвиток паліативної та хоспісної допомоги – це напрямок діяльності органів охорони здоров`я та соціального захисту населення, за яким у сьогоднішньому світі оцінюють цивілізованість конкретної держави та гуманність суспільства взагалі. Паліативна медицина, як складова соціально-медичної допомоги на даному етапі розвитку, потребує певного упорядкування своїх здобутків та їх оцінки для закріплення і подальшого розвитку.

Учасники семінару-наради  вирішили:

 1. Констатувати, що досвід розвитку паліативної та хоспісної допомогу у м. Києві впродовж останніх років можна вважати зразковим для поширення в інших адміністративних територіях України.
 2. Через відсутність будівельних норм і правил будівництва центрів/ відділень паліативної та хоспісної допомоги для дорослих та дітей  МОЗ України та Міністерства інфраструктури України вивчити досвід будівництва та реконструкції таких центрів/відділень у м. Києві та запропонувати відповідним нормативним актом для регіонів України.
 3. Вітатити  сторення у Верховній Раді України міжфракційного об’єднання «За гідне життя паліативних хворих» та всіляко сприяти його діяльності для прискорення вирішення проблем паліативної і хоспісної допомоги в Україні.
 4. Схвалити в цілому проект Наказу МОЗ України «Про розвиток паліативної та хоспісної допомоги» та просити МОЗ України прискорити його прийняття.
 5. Рекомендувати МОЗ України провести колегію з запрошенням керівництва обласних рад, державних адміністрацій з питаня розвитку паліативної та хоспісної допомоги.
 6. Вважати діяльність МОЗ України, обласних рад з розвитку мережі аптечних закладів, що мають ліцензію на продаж наркотичних, психотропних  лікарських засобів, абсолютно недостатньою.
 7. Звернутись до МОЗ України з проханням провести колегію з питань вирішення проблем медсестринства (Роль і місце медсестринства в охороні здоров’я) особливо в системі паліативної допомоги, створення лікарень, віділеннь сестринського догляду, медико-соціальних центрів, тощо.
 8. Звернутись до Мінсоцполітики України та МОЗ України щодо вирішення наступних питань:

а) розробки та затвердження державних стандартів надання медичних та соціальних послуг паліативним хворим;

б) у першу чергу вирішення питання створення прокатних центрів/пунктів засобів реабілітації догляду за паліативними та хоспісних пацієнтами в установах  системи соціального захисту населення;

в) нормативно-правового врегулюванню питань запровадження інтегрованого підходу під час створення, діяльності та розвитку закладів та установ паліативної та хоспісної допомоги, порядку координації і взаємодії різних відомств при наданні паліативної допомоги населенню;

г) створення лікарень, сестринського догляду, медико-соціальних центрів;

д) впровадження пакету заходів соціального захисту працівників, які обслуговують паліативних хворих, у тому числі, підвищення посадових окладів, пільгового пенсійного стажу, введення додаткової відпустки, санаторно-курортного оздоровлення і підвищенного коефіцієнту для сімейних лікарів за надання паліативної та хоспісної допомоги вдома тощо;

ж) запровадження системи підготовки і атестації кадрів, які залучаються до надання паліативної та хоспісної допомоги і соціальної послуги з паліативного догляду.

 1. Звернутися до МОЗ України та Національної служби здоров’я України з пропозицією вирішити питання фінансування паліативної та хоспісної допомоги на безоплатній основі, передусім – безоплатного для паліативних пацієнтів з хронічним больовим синдромом забезпечення наркотичними та іншими знеболюючими лікарськими засобами.
 2. Звернутись до керівників обласних  рад, міських  рад та міста Києва, державних адміністрацій з проханням прийняти регіональні  програми підримки розвитку паліативної та хоспісної допомоги в регіонах з відповідним фінансуванням.
 3. Вважати одним з найважливіших завдань ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» запровадження пацієнт-орієнтованого гуманітарного підходу до паліативних пацієнтів та покращання рівня доступності населення до ефективного знеболення паліативної та хоспісної допомоги на усіх рівнях медичної допомоги.
 4. Рекомендувати керівникам обласних та Київського міського відокремлених підрозділів ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» ініціювати в органах місцевого самоврядування розробку та затвердження регіональних програм розвитку паліативної допомоги на 2020-2025 роки.
 5. Порушити клопотання перед МОЗ України щодо розгляду питання внесення до Переліку спеціальностей лікарів і молодших медичних спеціалістів спеціальності «Паліативна медицина».

14. Звернутися до Верховної Ради України разом з Всеукраїнською Радою Церков і  релігійних організацій, розгляду питання і можливості прийняти закону  про капеланство в медико-соціальній сфері з врахуванням міжконфесійних відносин, забезпечити право громадян  на вільне віросповідання.

15. Створити оргкомітет Третього Національного Конгресу з паліативної допомоги до 15 січня 2020 року, опрацювати пропозиції до стратегічних напрямків роботи Конгресу та проекту програми.

16. Третій Національний Конгрес з паліативної допомоги провести у жовтні 2020 року

17. Контроль за  виконанням даної резолюції покласти на Правління Ліги.

Leave us a Comment