ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Державна політика і стратегія

Державна політика і стандарти:

Розробка нормативно-правової бази та Національної програми з паліативної допомоги – необхідна умова розвитку  та ефективного впровадження комплексної системи паліативної допомоги в Україні на всіх рівнях

Право на отримання паліативної допомоги гарантовано Конституцією і законами України, постановами кабінету міністрів, і наказами МОЗ, а також низкою міжнародних документів, ратифікованих Україною та які є обов’язковими для виконання

 

Паліативні хворі мають такі само права, я к і всі пацієнти. До основних прав паліативних хворих належать:

 • Право на безоплатну медико-санітарну допомогу
 • Право на достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я та усі можливі методи лікування
 • Право на захист від будь яких форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я чи віком
 • Право не бути підданим тортурам, катуванню, жорсткому поводженню та такому , що принижує людську гідність
 • Стандарти надання паліативної допомоги-це комплексний підхід до пацієнта, який полягає у дотриманні стандартів лікування певного захворювання та передбачає, що на певному етапі хвороби застосовуються принципи паліативного догляду.
 • Доступність ліків та знеболення

Відчуття помірного чи сильного болю суттєво впливає на якість життя. Хронічний біль викликає цілу низку психосоматичних та соціальних наслідків, призводить до зниження фізичної активності, розладу імунної системи, втрати апетиту, розладу уваги, сну та втрати здатності до спілкування.

Біль це не норма!

Для адекватного знеболення мають бути доступними :

 • Препарати для лікування симптомів захворювання
 • Не наркотичні знеболюючі засоби наркотичні знеболюючі засоби – опоїдні анальгетики (ОА)

В Україні доступ до ОА обмежений. Серед основних причин:

 • Жорстке та суперечливе законодавство в сфері обігу та контролю за використанням ОА
 • Недостатнє знання лікарів процедура практик призначення ОА
 • Міфи, пов’язані з використанням ОА
 • Відсутність пероральних форм ОА, які широко використовуються в багатьох країнах світу.

Особливо важливим є

 • Визначення та застосування кращих практик знеболення
 • Етика спілкування з пацієнтом та його рідними
 • Психологічні та духовні потреби паліативних пацієнтів

Таким чином основними напрямками державної політики і стандартів надання паліативної допомоги є:

 • Доступність ліків
 • Основна проблема сьогодення, це  питання щодо обмеження знеболення для пацієнтів – використання різних методик знеболення, порядок застосування медикаментів, протоколи ведення пацієнтів тощо
 • Навчання
 • Паліативна допомога як навчальна дісципліна має бути включенадо системи післядипломної  медичної освіти.

Leave us a Comment