ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Якість життя

Якість життя для невиліковно хворих

“Якість життя” – це показник загального благополуччя людини, яка є ширшою, ніж чисто матеріальна забезпеченість.

 

 Якість життя може залежати, наприклад, від стану здоров’я, вмісту вирішуваних проблем, свободи від стресів і надмірної заклопотаності, організованості дозвілля, рівня освіти, доступу до культурної спадщини.

Характер і напрямок роботи з вмираючим від невиліковної хвороби або унаслідок старості залежать від фізичного стану і особливостей його особи, а також від емоційної настроєності, світогляду і інших обставин.

Головна психологічна мішень, на яку націлені психо-коректувальні дії, що завжди слід враховувати при спілкуванні з термінальним хворим, — це страх пацієнта перед встановленням лікарями “смертельного” діагнозу (рак, СНІД), виснажливимиболями, а також самою смертю.

Коли вичерпані можливості патогенетичного лікування основного захворювання, для полегшення страждань хворого удаються до симптоматичного, паліативного лікування. Під паліативним лікуванням (лат. palliatus — покритий плащем) розуміють вживання ліків, засобів і методів, які приносять тимчасове полегшення, але не виліковують хворобу. Головною його метою є створення максимально можливого комфорту для хворого, поліпшення якості його життя.

Особливо це поважно для хворих приречених, повільно вмираючих (наприклад, від онкологічного захворювання). Головним тут є не лише продовження життя, але і створення умов для того, щоб життя, що залишилося, для хворого було комфортабельнішим і значимішим.

Велике значення має залучення родичів до емоційної підтримки хворого. Лікарка повинна враховувати індивідуальну систему сім’ї і родинних стосунків. Слід уникати дуже великого інформування сім’ї про стан хворого з одночасною недостатністю представлення такої інформації самому хворому. Бажано, щоб хворий і родичі знаходилися на приблизно однаковому рівні володіння інформацією про хворобу — це сприяє більшій консолідації сім’ї, мобілізації резервів.

учасними організаційними формами для проведення паліативного лікування є хоспіси, спеціалізовані відділення або центри для лікування хворих СНІДОМ, геронтоло-гичеськие відділення в багатопрофільних або психіатричних лікарнях. Хоспісная служба зазвичай орієнтована на допомогу інкурабельним онкологічним хворим і їх родичам і близьким. Програма дій в хоспісе розрахована в першу чергу на паліативний догляд за хворими, знеболення, надання психологічної підтримки.

Leave us a Comment