ГО "Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги"

Звернення до Президента України

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО СЕМІНАРУ З ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ:

ДОСТУП ДО ОПІОЇДНИХ ЗНЕБОЛЮЮЧИХ ЗАСОБІВ

Вельмишановний пане Президенте!

В Україні щорічно близько 500 тис. осіб, які хворіють на невиліковні захворювання, не отримують ефективного й своєчасного знеболення та належної паліативної допомоги, що призводить до нестерпних страждань значної кількості людей.

Враховуючи рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо необхідності “максимально якісної оцінки та лікування фізичних симптомів захворювання, а також психологічних, соціальних та духовних проблем”, відповідно до Конституції України та міжнародних правових актів, визнаних Україною.

Визнаючи, що паліативна допомога спрямована на забезпечення права людини на гідне завершення життя, особливо полегшення болю, що може бути гарантоване за допомогою забезпечення доступу до повного спектру необхідних медикаментів, зокрема опіоїдних анальгетиків у достатній кількості та в ефективній дозі.

Ми об’єднали численні зусилля фахівців різних спеціальностей, представників духовенства та волонтерів, створивши Українську Лігу сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги. Метою діяльності організації є об’єднання громадянського суспільства навколо потреб невиліковно хворих, їх родин, а також підтримка медичного персоналу, який надає таку допомогу. Ми закликаємо всіх спільно працювати з Урядом країни та іншими зацікавленими сторонами задля дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я, забезпечення доступності опіоїдних знеболювальних засобів для невиліковно хворих.

Учасники Національного семінару з паліативної допомоги: “Доступ до опіоїдних знеболюючих засобів”, в роботі якого взяли участь керівники Міжнародної Асоціації хоспісної та паліативної допомоги та Європейської асоціації паліативної допомоги звертаються з проханням невідкладно врахувати наступні рішення:

І. Щодо зміни національної політики з використання опіоїдних анальгетиків в медичних цілях:

1. З метою забезпечення доступності опіоїдних знеболювальних засобів для невиліковно хворих, змінити законодавство України щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до Постанови КМУ № 589 від 03.06.2009, зокрема наказу МОЗ України № 11 від 21.01.2010 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я”;

2. Спростити систему ліцензійних умов для лікувально-профілактичних та аптечних закладів системи охорони здоров’я зі зберігання та використання контрольованих речовин;

3. Ініціювати розробку та затвердження Закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні”, який повинен закріпити цінності державної політики у цій царині й визначити засади її функціонування в Україні;

ІІ.Щодо змін у доступі до знеболення:

Створити систему державної підтримки виробників/постачальників/ аптечних закладів, які мають ліцензії на обіг контрольованих речовин з метою розширення асортименту та доступності ціни;

ІІІ. Щодо змін в системі надання медичної допомоги:

1. Розробити та затвердити, відповідно до керівних принципів ВООЗ, стандарти та клінічні протоколи надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні включаючи питання знеболення та забезпечити ефективне впровадження вищезазначених клінічних протоколів та стандартів у закладах охорони здоров’я;

2. Забезпечити доступність (економічну, географічну тощо) пацієнтів (громадян, населення) до опіоїдних анальгетиків, з особливою увагою для мешканців сільської місцевості та віддалених районів;

3. Переглянути національний формуляр лікарських засобів, які використовуються в паліативній медицині, з урахуванням рекомендованого Переліком життєво-необхідних лікарських засобів ВООЗ та Міжнародної асоціації з хоспісної та паліативної допомоги, передбачивши включення, таких лікарських засобів, як морфін (таблетований та/або розчин) та ін.;

4. Провести національну оцінку потреб в паліативній та хоспісній допомозі в забезпеченні медикаментами, особливо – для знеболення та предметами догляду;

5. Удосконалити порядок затвердження обсягів квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин;

ІV. Щодо змін в системі освіти медичних працівників:

Впровадити навчальний курс «Паліативна допомога» в навчальних медичних закладах на до- та післядипломному рівні.

Висловлюємо свої сподівання, що наше звернення знайде Вашу особисту та політичну підтримку, а також відповідні ресурси з метою забезпечення належного доступу невиліковно хворих до опіоїдних анальгетиків.

Декларуємо готовність до співпраці та надання експертної, методологічної, консультативної допомоги із залученням міжнародних фахівців та використанням зарубіжного досвіду у цій сфері всім зацікавленим.

З повагою,

Голова правління В.М. Князевич


{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:p}

Leave us a Comment